We offer also products such as filtration systems and servises for household, hotels, restaurants:

 

1. Products for households:

kuchynské filtre

centrálna filtrácia vody

zmäkčovače vody

náplne do filtrov

radónový filter

filtračné fľaše

vodomerné šachty

2. Products for hotels and restaurants:

centrálna filtrácia vody

zmäkčovače vody

lapače tukov

3. Products for industries:

elektródy a pH sondy

dávkovacie čerpadlá

pieskové, pásové, vreckové filtre

zmäkčovače vody, odstránenie železa, mangánu, dusičnanov

radónový filter

zásobníky na chemikálie

 

More information you can see at our website of e-shop:  www.aqua-macro.sk