Hlavné komponenty pre úpravu vôd a vzduchu v rôznom materiálovom prevedení sú vyrábané v našom výrobnom závode.        

Fyzikálna úprava vôd, kalov a mechanické komponenty
 • Lamelové separátory, lamelové sedimentačné jednotky MACRO®LS  
 • Tlakové pieskové filtre MACRO®P-SF
 • Tlakové filtre s aktívnym uhlím MACRO®P-CF
 • Vrecové filtre
 • Procesné patrónové filtre
 • Papierové pásové filtre
 • Dopravníky MACRO®Conveyor
 • Bezhriadeľové špirály
 • Miešacie zariadenia a miešadlá MACRO®Mix
 • Zásobné nádrže pre chemikálie a vodu (plastové nádrže z termoplastov)
 • Kontajnerové systémy na úpravu pitnej, dažďovej a technologickej vody
 
Chemické, biologické čistenie a úprava vôd
 • Flokulačné a koagulačné viackomorové reaktory
 • Potrubné (trubkové) flokulátory
 • Dávkovacie systémy pre chemikálie v kvapalnej forme
 • Zariadenia na zmäkčovanie vody
 • Modulárné biologické ČOV s MBR
 • Kompaktné biologické ČOV
 • Vákuové odparovače
 • Technologické a zásobné nádrže z plastov, príslušenstvo

 

Úprava vzduchu a ventilačné systémy (priemyselné čistenie vzduchu)
 • Horizontálne a vertikálne skrubre (pračky vzduchu, priemyselné čističky vzduchu)
 • Ventilátory z termoplastov pre priemyselné ventilačné systémy
 • Filtre s aktívnym uhlím
 • Odlučovače kvapiek
 • Odsávacie štrbiny, klapky a potrubné systémy

 

Galvanická a chemická úprava povrchu
 • Systémy a komponenty
 • Procesné nádrže
 • Príslušenstvo:  nastaviteľné nožičky, mechanické miešadlá, PE supporty, anódy a iné časti podľa žiadosti.
 • Servisné a obslužné plošiny
 • Technické a zásobné nádrže z plastov a príslušenstvo.
Iné produkty podľa požiadavky zákazníka (pozri príklady )pdf1

PP hranaté nádrže z plastov, PP thermoplastic rectangular tanks PE zásobníky na chemikálie, vodu galvanická linka-Slovensko, galvanizing line-Slovakia PP hranaté nádrže pre galvanickú linku-Švédsko

Zásobné nádrže z PP - Švédsko  Zásobné nádrže z PP - Švédsko

Zásobné nádrže pre chemikálie a vodu z PE

lamelový separátor-Švédsko

 

patrónový procesný filter

 cleaning in place CIP unit

 lamelový odlučovač, lamelový separátor, lamelový usadzovák, komorový reaktor

 

 

 

 

 

práčka vzduchu, priemyselná úprava vzduchu-scrubber, priemyselné čistenie vzduchu

 

 

 

 

ventilačný systém z linky povrchovej úpravy, Švédsko, priemyselné čistenie vzduchu