Hlavné komponenty pre úpravu vôd a vzduchu v rôznom materiálovom prevedení sú vyrábané v našom výrobnom závode.

Fyzikálna úprava vôd, kalov a mechanické komponenty
 • Lamelové sedimentačné jednotky MACRO®LS  
 • Tlakové pieskové fitlre MACRO®P-SF
 • Tlakové filte s aktívnym uhlím MACRO®P-CF
 • Vrecové filtre
 • Procesné cartridge filtre
 • Papierové pásové filtre
 • Dopravníky MACRO®Conveyor
 • Bezhriadeľové špirály
 • Miešacie zariadenia a miešadlá MACRO®Mix
 • Zásobné nádrže pre chemikálie a vodu (termoplast)
 • Kontajnerové systémy na úpravu pitnej, dažďovej a technologickej vody
Chemické, biologické čistenie a úprava vôd
 • Flokulačné a koagulačné reaktory
 • Potrubné (trubkové) flokulátory
 • Dávkovacie systémy pre chemikálie v kvapalnej forme
 • Zariadenia na zmäkčovanie vody
 • Modulárné biologické ČOV s MBR
 • Kompaktné biologické ČOV
 • Vákuové odparovače
 •  Technologické a zásobné nádrže z plastov, príslušenstvo

 

Úprava vzduchu a ventilačné systémy
 • Horizontálne a vertikálne skrubre
 • Ventilátory z termoplastov pre priemyselné ventilačné systémy
 • Filtre s aktívnym uhlím
 • Odlučovače kvapiek
 • Odsávacie štrbiny, klapky a potrubné systémy

 

Galvanická a chemická úprava povrchu
 • Systémy a komponenty
 • Procesné nádrže
 • Príslušenstvo:  nastaviteľné nožičky, mechanické miešadlá, PE supporty, anódy a iné časti podľa žiadosti.t
 • Servisné a obslužné plošiny
 • Technické a zásobné nádrže z plastov a príslušenstvo.
Iné produkty podľa požiadavky zákazníka (viďte príklady )pdf1

img_2565_b

lamela

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1811_b

 

 

 

 

ventilation_provexa