Nižšie sú uvedené hlavné procesy, ktoré používame pre efektívne technické riešenia.
Vlastne vyvinuté aj licencované procesy a technológie sú implementované v našich závodoch.

Úprava vôd
 • Lamelové sedimentačné systémy (štandardné a na mieru prispôsobené systémy)
 • Piesková filtrácia & filtrácia s aktívnym uhlím
 • Separácia častíc, fyzikálna úprava vôd & kalu
 • Chemické zrážanie a fyzikálna úprava
 • Opätovné využitie vody, kovu a chemikálií
 • Vákuové odparovacie systémy
 • Výmenníky iónov
 • Odsoľovacie závody s uplatňovaním rôznych systémov RO a iných druhov membránových filtračných systémov
 • Anaeróbna a aeróbna biologická úprava
 • Flotácia rozpusteným vzduchom
 • Úprava agresívnych kvapalín
Kompletné čistenie vzduchu a plynu
 • Úprava vzduchu a plynu
 • Odstraňovanie zápachov a filtrácia vzduchu a plynu
 • Ventilačné systémy
Spracovanie biologického odpadu a výroba bioplynu
 • Výroba bioplynu z organických odpadov
 • Čistenie bioplynu (výroba biometánu)

 technologies1  technologies2    technologies4  technologies5 technologies6 technologies7