Ponúkame Vám kvalitné výrobky, návrh filtračného systému a montáž pre Vaše domácnosti, hotely, reštaurácie, či priemysel:

 

1. Produkty pre domácnosti:

kuchynské filtre

centrálna filtrácia vody

zmäkčovače vody

náplne do filtrov

radónový filter

filtračné fľaše

vodomerné šachty

2 . Produkty pre hotely, reštaurácie:

centrálna filtrácia vody

zmäkčovače vody

lapače tukov

3.  Produkty pre priemysel:

elektródy a pH sondy

dávkovacie čerpadlá

pieskové, pásové, vreckové filtre

zmäkčovače vody, odstránenie železa, mangánu, dusičnanov

radónový filter

zásobníky na chemikálie

 

Podrobnejšie informácie získate priamo na našej stránke e-shopu: www.aqua-macro.sk