Välkommen till WTC-MACRO

 

WTC-MACRO är en ingenjörsföretagsgrupp som erbjuder europeisk innovativ teknik,  för att generera kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för olika typer av problem inom vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening.

WTC-MACRO har sedan 1986 levererat komponenter och anläggningar för olika branscher, små och stora kunder i olika länder.

Vår personal har årtionden av erfarenhet av projektering, tillverkning och leveranser av komponenter och system.

 

Huvudaktiviteter

WTC-MACRO designar, producerar och levererar komponenter, system och kompletta anläggningar för rening av vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening, både för industrier och kommuner.

 

Övrig verksamhet

Genom en specialiserad division bygger vi och levererar också komponenter och system för ytbehandlingsanläggningar och återvinningssystem för galvaniska och kemiska ytbehandlingslinjer.

Vår entreprenad förenar implementation av våra kunskaper och erfarenheter med internt utvecklad- och licensierad teknik för att erbjuda miljövänliga och effektiva lösningar med optimal driftkostnadseffektivitet.

Våra anläggningar är CE-märkta och produkterna är certifierade i enlighet med lokal och europeisk certifiering.

Vi erbjuder standard samt avancerade kundanpassade lösningar, ofta i form av nyckelfärdiga anläggningar. 

Vi drivs ständigt av våra visioner, angelägna om att uppnå högsta möjliga prestanda och alltid sträva efter att hålla våra kunders fulla belåtenhet genom att uppfylla deras krav och säkerställa att lagar och regler följs.
Våra divisioner är professionella leverantörer av miljövänliga, kostnadseffektiva och säkra system.
Divisionerna samarbetar för att säkerställa utformning av anläggningar med hög operationell- och kostnadseffektivitet.

För mer information om vår verksamhet, se kapitlet ”Våra divisioner” i menyn.