Huvudkomponenter för vatten och luftbehandling i olika material produceras i vår egna fabrik.

Mekanisk, fysikalisk behandling av vatten och slam 
 • Lamellseparatorer MACRO®LS 
 • Tryck sandfilter MACRO®P-SF
 • Tryck kolfilter MACRO®P-CF
 • Patron-, Påsfilter
 • Pappersbandfilter
 • Omrörare MACRO®Mix
 • Fettfångare
 • Lagringstankar och cisterner för vatten och kemikalier (termoplast) 
Kemisk behandling, biologisk behandling
 • Flockningstankar, enkel- och kammarreaktionstankar
 • Doseringssystem inkl.processinstrument
 • Vattenavhärdare
 • Jonbytare
 • Modulära reningsanläggningar för avloppsvatten med MBR
 • Containersystem för dricksvattenregning, dagvattenrening
 • Kompakta biologiska reningsverk för hus, hotell, byar
 • Vakuum indunstare
 • Lagringstankar och cisterner för vatten och kemikalier (termoplast) 
Luft- och gasbehandling, ventilationssystem
 • Skrubbrar (horisontell & vertikal i termoplast)
 • Fläktar för industrier i termoplasts
 • Aktiv kolfilter
 • Droppavskiljare
 • Ventilationsramper, klaffventiler och rörsystem
Galvanisk & kemisk ytbehandling
 • Komponenter & system
 • Processtankar
 • Tillbehör: varubockar, anoder, mekanisk agitation, justerbara ben, mm s on request
 • Service platform, gångplan
 • Thermoplastic rectangular & cylindrical tanks, pipes, accessories.

 

 

Andra olika kundanpassade produkter (se exempel ).pdf1

lamela

 

 

 

 

 

img_1811_b

ventilation_provexa