Vi tillverkar produkter och anläggningar för

WTC-MACRO är en ingenjörsföretagsgrupp som erbjuder europeisk innovativ teknik,  för att generera kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för olika typer av problem inom vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening.

Vi producerar och levererar också komponenter och system för ytbehandlingsanläggningar och återvinningssystem för galvaniska och kemiska ytbehandlingslinjer.

WTC-MACRO har sedan 1986 levererat komponenter och anläggningar för olika branscher, små och stora kunder i olika länder.

Vår personal har årtionden av erfarenhet av projektering, tillverkning och leveranser av komponenter och system.