Välkommen till WTC-MACRO

WTC-MACRO är en ingenjörsföretagsgrupp som erbjuder europeisk innovativ teknik,  för att generera kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för olika typer av problem inom vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening.

WTC-MACRO har sedan 1986 levererat komponenter och anläggningar för olika branscher, små och stora kunder i olika länder.

Aktiviteter

  • Vi designar, producerar och levererar komponenter, system och kompletta anläggningar för rening av vatten, avloppsvatten, luft- och gasrening, både för industrier och kommuner.
  • Vi bygger och levererar komponenter och system för ytbehandlingsanläggningar och återvinningssystem för galvaniska och kemiska ytbehandlingslinjer.
  • Vi erbjuder standard samt avancerade kundanpassade lösningar, ofta i form av nyckelfärdiga anläggningar.

Med försäkran om ett av de världsledande företagen inom testning, inspektion och certifiering skapar vi ett förtroende för våra produkter, tjänster och processer för våra kunder.

Våra anläggningar är CE-märkta och produkterna är certifierade i enlighet med lokal och europeisk certifiering.

Vår kunskap förenar våra erfarenheter med internt utvecklad- och licensierad teknik för att erbjuda miljövänliga och effektiva lösningar med optimal driftkostnadseffektivitet.

Våra divisioner är professionella leverantörer av miljövänliga, kostnadseffektiva och säkra system.

Vår personal har årtionden av erfarenhet av projektering, tillverkning och leveranser av komponenter och system.

Vi drivs ständigt av våra visioner, angelägna om att uppnå högsta möjliga prestanda och alltid sträva efter att hålla våra kunders fulla belåtenhet genom att uppfylla deras krav och säkerställa att lagar och regler följs.