Följande är de viktigaste processer som vi använder för effektiva tekniska lösningar.
Både egenutvecklade och licensierade processer och tekniker används i våra anläggningar.

Vattenrening

 • Lamell sedimenteringssystem
 • Sand- och kolfiltrering
 • Partikelseparation och mekanisk behandling av vatten & slam
 • Kemisk fällning och fysisk behandling
 • Återvinningssystem för vatten, metaller och kemikalier
 • Atmosfärisk & vakuum indunstning
 • Jonbytarssystem
 • Avsaltningsanläggningar med hjälp av olika omvänd osmos & andra typer av membranfiltreringssystem
 • Biologisk behandling, aerobisk & anaerobisk
 • Dissolved Air Flotation
 • Behandling av agressiva vätskor
 • Galvanisk- & kemisk ytbehandlingsteknik

Luft- och gasrening

 • Luft- & gasrening
 • Luktkontroll
 • Ventilationssystem

 

lamella separation in WWTP