Huvudkomponenter för vatten-, ytbehandling och luftbehandling i olika material produceras i vår egna fabrik.

Mekanisk, fysikalisk behandling av vatten och slam

 • Lamellseparatorer MACRO®LS
 • Tryck sandfilter MACRO®P-SF
 • Tryck kolfilter MACRO®P-CF
 • Patron-, Påsfilter
 • Pappersbandfilter
 • Omrörare
 • Lagringstankar och cisterner för vatten och kemikalier (termoplast)

Kemisk behandling, biologisk behandling

 • Flockningstankar, enkel- och kammarreaktionstankar
 • Doseringssystem inkl.processinstrument
 • Vattenavhärdare
 • Kompakta biologiska reningsverk för hus, hotell, byar
 • Lagringstankar och cisterner för vatten och kemikalier (termoplast)

Luft- och gasbehandling, ventilationssystem

 • Ventilationsavgasrör
 • Skrubbrar (horisontell & vertikal i termoplast)
 • Fläktar för industrier i termoplasts
 • Aktiv kolfilter
 • Droppavskiljare
 • Ventilationsramper, klaffventiler och rörsystem

Galvanisk & kemisk ytbehandling

 • Komponenter & system
 • Processtankar
 • Tillbehör: varubockar, anoder, mekanisk agitation, justerbara ben, mm s on request
 • Service platform, gångplan

Andra olika kundanpassade produkter .