Hlavné komponenty pre úpravu vôd a vzduchu, ako aj zariadenia pre galvanický priemysel v rôznom materiálovom prevedení, sú vyrábané v našom výrobnom závode.   

Fyzikálna úprava vôd, kalov a mechanické komponenty

 • Lamelové separátory, lamelové sedimentačné jednotky MACRO®LS
 • Tlakové pieskové filtre MACRO®P-SF
 • Tlakové filtre s aktívnym uhlím MACRO®P-CF
 • Bubnové rotačné sitá
 • Papierové pásové filtre
 • Lapače tukov
 • Zásobné nádrže pre chemikálie a vodu (plastové nádrže z termoplastov)

Chemické, biologické čistenie a úprava vôd

 • Flokulačné a koagulačné viackomorové reaktory
 • Potrubné (trubkové) flokulátory
 • Dávkovacie systémy pre chemikálie v kvapalnej forme
 • Zariadenia na zmäkčovanie vody
 • Technologické a zásobné nádrže z plastov, príslušenstvo

Úprava vzduchu a ventilačné systémy (priemyselné čistenie vzduchu)

 • Ventilačné odsávacie potrubia
 • Horizontálne a vertikálne skrubre (pračky vzduchu, priemyselné čističky vzduchu)
 • Ventilátory z termoplastov pre priemyselné ventilačné systémy
 • Filtre s aktívnym uhlím
 • Odlučovače kvapiek
 • Odsávacie štrbiny, klapky a potrubné systémy

Galvanická a chemická úprava povrchu

 • Procesné nádrže pre linky povrchovej úpravy
 • Servisné a obslužné plošiny
 • Technické a zásobné nádrže z plastov a príslušenstvo.

Iné produkty podľa požiadavky zákazníka.