Naši združení partneri

Máme pevné vzťahy a partnerstvo s vedúcimi členmi z viacerých dôležitých švédskych a európskych združení:

  • Švédska obchodná komora na Slovensku
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • Sario-slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
  • VARIM-švédska asociácia dodávateľov čističiek odpadových vôd
  • IWA-Medzinárodná asociácia pre vodu
  • EBA-Európska asociácia pre bioplyn

Naši hlavní partneri:

elmacron