Niektoré z našich celkov a zariadení, ktoré boli dodávané pre rôzne odvetvia priemyslu a samospráv v rôznych krajinách.