Ponúkame Vám kvalitné výrobky, návrh filtračného systému a montáž pre Vaše domácnosti, hotely, reštaurácie, či priemysel.

Podrobnejšie informácie získate priamo na našej stránke e-shopu: www.aqua-macro.sk

1. Produkty pre domácnosti:

 • kuchynské filtre
 • centrálna filtrácia vody
 • zmäkčovače vody
 • náplne do filtrov
 • radónový filter
 • filtračné fľaše
 • vodomerné šachty

2 . Produkty pre hotely, reštaurácie:

 • centrálna filtrácia vody
 • zmäkčovače vody
 • lapače tukov

3.  Produkty pre priemysel:

 • elektródy a pH sondy
 • dávkovacie čerpadlá
 • pieskové, pásové, vreckové filtre
 • zmäkčovače vody, odstránenie železa, mangánu, dusičnanov
 • radónový filter
 • zásobníky na chemikálie

 

filtračné náplne
filtračná náplň na zmäkčenie vody
filtračné fľaše
filtračné náplne