Följande är de viktigaste processer som vi använder för effektiva tekniska lösningar.
Både egenutvecklade och licensierade processer och tekniker används i våra anläggningar.

Vattenrening
 • Lamell sedimenteringssystem
 • Sand- och kolfiltrering
 • Partikelseparation och mekanisk behandling av vatten & slam
 • Kemisk fällning och fysisk behandling
 • Återvinningssystem för vatten, metaller och kemikalier
 • Atmosfärisk & vakuum indunstning
 • Jonbytarssystem
 • Avsaltningsanläggningar med hjälp av olika omvänd osmos & andra typer av membranfiltreringssystem
 • Biologisk behandling, aerobisk & anaerobisk
 • Dissolved Air Flotation
 • Behandling av agressiva vätskor
 • Galvanisk- & kemisk ytbehandlingsteknik
Luft- och gasrening
 • Luft- & gasrening
 • Luktkontroll
 • Ventilationssystem

2013-07-04_10-38-15_b technologies1 technologies2 technologies3 technologies4 technologies5 technologies6 technologies7