Naši združení partneri

Máme pevné vzťahy a partnerstvo s vedúcimi členmi z viacerých dôležitých švédskych a európskych združení:

swedisch
The Swedish Chamber
of Commerce in Slovakia
The Slovak Agency for Investment
Trade Development
The Slovak Chamber of Commerce
   
   
international_wattereba

The Swedish Contractor Association for water treatment

The International Water AssociationThe European Biogas Association

 

Naši hlavní partneri

Malmberg ABElmacron AB